News
11 kesäkuuta 2024

Purmo Group on ylpeä voidessaan julkistaa, että Science Based Targets -aloite on hyväksynyt sen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät tavoitteet. Tavoitteet kattavat Scope 1, 2 ja 3 -päästöt sekä lähitulevaisuudessa (2033) että pitkällä aikavälillä (2050). Purmo Group on myös sitoutunut saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Konserni uskoo, että SBTi:n hyväksymät tavoitteet ovat merkittävä askel sen sitoutumisessa tekemään kestävän kehityksen matkastaan läpinäkyvän, konkreettisen ja mitattavissa olevan.

Julkistus on seurausta vuoden kestäneestä intensiivisestä valmistelusta, tutkimuksesta ja raportoinnista. Tieteeseen perustuvissa tavoitteissa määritellään, kuinka paljon ja kuinka nopeasti yrityksen on vähennettävä päästöjään ollakseen Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukainen. Ne antavat yrityksille selkeästi määritellyn polun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen siten, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen. Tavoitteiden on katettava Scope 1 ja 2 -päästöt (ks. jäljempänä), ja niiden yritysten, joiden Scope 3 -päästöt kattavat yli 40 prosenttia niiden yhteenlasketuista Scope 1, 2 ja 3 -päästöistä, tavoitteiden on katettava myös Scope 3.

Hyväksytyt tavoitteet ovat seuraavat:

Lähitulevaisuuden tavoitteet:

Purmo Group sitoutuu vähentämään absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 1 ja 2) 54,6 prosenttia vuoteen 2033 mennessä perusvuodesta 2022*. Konserni sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 32,5 prosenttia samalla aikavälillä.

Pitkän aikavälin tavoitteet:

Purmo Group sitoutuu vähentämään absoluuttisia Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä perusvuodesta 2022*. Konserni sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia samassa aikataulussa.

 

Sam Hodlin, kestävän kehityksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin johtaja, kommentoi: ”Tämä on loistava uutinen meille ja planeetalle. Se tarjoaa meille ja asiakkaillemme selkeän ja läpinäkyvän tien kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Olen todella ylpeä siitä, että SBTi on hyväksynyt tavoitteet. Ne osoittavat, että olemme sitoutuneet noudattamaan nollapäästötöntä tulevaisuutta, rajoittamaan ilmaston lämpenemisen haitallisia vaikutuksia ja rakentamaan kestävämpää maailmaa.”

Toimitusjohtaja John Peter Leesi lisäsi: ”Emme voi tyytyä vain tekemään ratkaisuja, jotka toimivat paremmin planeetan kannalta. Meidän on myös varmistettava, että niiden valmistustavat ovat planeetan kannalta parempia. Meillä on nyt tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, joiden avulla voimme johtaa arvoketjujamme ja joita voimme puolustaa.”

* Tavoiteraja sisältää biogeeniset, maahan liittyvät päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista.

 

Tietoa Purmo Groupista

Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 23 maassa noin 3 190 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita sekä ratkaisuja yli 100 000 asiakkaallemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

Tietoa Science Based Targets -aloitteesta

Science Based Targets -aloite (SBTi) on yritysten ilmastotoimintaorganisaatio, joka antaa yrityksille ja rahoituslaitoksille maailmanlaajuisesti mahdollisuuden osallistua omalta osaltaan ilmastokriisin torjuntaan. Kehitämme standardeja, työkaluja ja ohjeita, joiden avulla yritykset voivat asettaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, jotka vastaavat sitä, mitä tarvitaan, jotta maapallon lämpeneminen pysyisi katastrofaalisen tason alapuolella ja jotta saavutetaan nollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä. SBTi on perustettu hyväntekeväisyysjärjestöksi, ja sillä on tytäryhtiö, jossa toimivat tavoitteiden validointipalvelumme. Yhteistyökumppaneitamme ovat CDP, YK:n Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF).

Scope 1, 2 ja 3 -päästöistä

Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät lähteistä, jotka ovat yrityksen omistuksessa tai hallinnassa, esimerkiksi: poltto omistetuissa tai hallinnassa olevissa kattiloissa, uuneissa, ajoneuvoissa tai vastaavissa tai kemian tuotannon päästöt omistetuissa tai hallinnassa olevissa prosessilaitteissa.

Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat ostetun sähkön, lämmön tai höyryn kulutuksesta.

Scope 3 -päästöt ovat kaikki raportoivan yrityksen arvoketjussa syntyviä epäsuoria päästöjä, jotka eivät sisälly Scope 2:een, mukaan lukien sekä tuotantoketjun alkupään että loppupään päästöt. Niihin sisältyvät myös tuotteen elinkaaripäästöt, jotka liittyvät tietyn tuotteen käyttöön valmistuksesta hävitykseen tai kierrätykseen, mukaan lukien kuljetuksesta, varastoinnista, myynnistä, käytöstä ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt.