Suhtaudumme vakavasti tekemään muutoksia, ja meillä on selkeä suunnitelma, joka ohjaa meitä eteenpäin. Se koostuu neljästä painopistealueesta ja kymmenestä sitoumuksesta, joihin jokaiseen liittyy toimintasuunnitelmia, ja joiden edistymistä seurataan KPI-mittareilla. 

Kestävä kehitys

Neljä painopistealuettamme ovat tuotantomme, ratkaisumme, henkilöstömme ja yhteisömme. Niiden avulla voimme keskittää panoksemme tärkeimpiin ja kiireellisimpiin prioriteetteihin ja varmistaa, että muutos on nopeaa, jatkuvaa ja merkityksellistä. Meillä on kymmenen sitoumusta, joista jokainen liittyy johonkin painopistealueeseen, ja olemme varmistaneet, että jokainen sitoumus on konkreettinen, läpinäkyvä, mitattavissa ja tehokas. Raportoimme edistymisestä säännöllisesti.

Tuotantomme.

Olemme sitoutuneet toimenpiteisiin, joiden avulla voimme rajoittaa maailman lämpötilan nousun 1,5 asteeseen tai sen alle. Tämä sisältää tuotteidemme valmistuksen ja toimituksen parantamisen niiden suorituskyvyn ja kierrätettävyyden vahvistamiseksi sekä valmistus- ja työympäristöjen muuttamisen puhtaammiksi ja ympäristöä enemmän huomioivaksi. Ensimmäiset kolme sitoumustamme koskevat tuotantoa. 

1. Päästöt ja energia Meillä on suunnitelmat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Scope 1- ja Scope 2 -päästöissä kaikissa tuotantolaitoksissamme ja toiminnoissamme.

2. Resurssitehokkuus ja jätteet Tämä tarkoittaa, että tunnistamme tapoja käyttää vähemmän raaka-aineita tuotteidemme valmistuksessa ja edistämme kiertotaloutta tuotantoprosesseissamme. Poistamme myös kaatopaikkajätettä, vähennämme vedenkulutusta ja vaihdamme pakkaukset kierrätettyihin, kierrätettäviin tai biohajoaviin materiaaleihin.

3. Vastuullinen hankinta Olemme muuttamassa tapaamme materiaalien, kuten teräksen, messingin, muovin ja pakkausmateriaalien, hankintaan. Olemme sitoutuneet kestävään ja vastuulliseen toimitusketjuun, joka kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Ratkaisumme

Edistämme ja mahdollistamme ilmastoystävälliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisut. Alan laajimman tuotevalikoiman avulla meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota järjestelmiä, kokonaisratkaisuja ja älykkäitä tuotteita, jotka säästävät enemmän energiaa. Seuraavat kaksi sitoumustamme koskevat ratkaisujemme kestävyyttä.

4. Ilmastoälykkäät valinnat Meillä on velvollisuus auttaa asunnonomistajia hallitsemaan energiankulutustaan paremmin. Autamme heitä tekemään tietoon perustuvia valintoja tarjoamalla selkeää tietoa tehokkaista, kiertotaloutta tukevista ja integroiduista järjestelmistä sekä kaikkien tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

5. Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen Sovellamme kiertotalouteen perustuvia suunnitteluperiaatteita kaikkiin tuotteisiin ja investoimme entistä enemmän kiertotalouteen keskittyvien ratkaisujen luomiseen. Kehitämme lahjoituspalvelua, jotta kuluttajat voivat antaa meille vanhoja, mutta toimivia järjestelmiä remontointi- tai kierrätystarkoituksiin.

Henkilöstömme 

Kestävyys alkaa jokaisesta yksilöstä, ja pyydämme työntekijöitämme sitoutumaan kestävän kehityksen ratkaisujen löytämiseen kaikilla työn osa-alueilla. Vastineeksi sitoudumme heihin, heidän tulevaisuudennäkymiinsä, hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa. Nämä ovat neljä seuraavaa sitoumustamme

6. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus Terveellinen liiketoiminta on monimuotoista ja osallistavaa. Lisäämme aktiivisesti naisten määrää ylimmässä johdossa, ylitämme ja poistamme palkkaerot ja luomme syrjimättömän kulttuurin. 

7. Sitoutuminen työhön Työntekijöiden panostuksella ja osallistumisella olemme toteuttaneet ohjelmia, joissa keskitytään sisäiseen viestintään ja palautteeseen, oppimiseen ja kehitykseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin.  Mittaamme jatkuvasti työntekijöiden sitoutumista varmistaaksemme terveellisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden tunteen. 

8. Työntekijöiden täydennyskoulutus Työntekijöiden on oltava tulevaisuuden tilaan sopivia, joten koko henkilöstömme osallistuu tarvittaviin täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin. Olemme luoneet Sustainability Ideas Challenge -haasteen, jossa hyödynnämme henkilöstön osaamista ja näkemystä luodaksemme kaikenlaisia kestävään kehitykseen liittyviä ideoita liiketoiminnan eri osa-alueilta.

9. Terveys ja turvallisuus Vaikka tuotantolaitoksissa on suurempi onnettomuusriski, meillä on koko konsernissa tavoitteena nolla tapaturmaa. Terveys- ja turvallisuusstrategiamme perustuu vaatimustenmukaiseen henkilöstömme suojelemiseen. Koulutus on jatkuvaa, ja valvonta- ja raportointijärjestelmämme seuraa turvallisuustapahtumia ja -havaintoja tarkasti varmistaakseen, että turvallisuus on aina päällimmäisenä mielessä.

Yhteisömme

Olemme osa yhteisöjä, joissa toimimme ja missä tarjoamme ratkaisujamme. Välitämme näistä yhteisöistä ja tuemme niitä ajan, tuotteiden ja palveluiden avulla. Tässä on kymmenes sitoumuksemme.

10. Yhteisöön sitoutuminen Energiaköyhyys tarkoittaa, että monet eivät voi nauttia sisätilojen lämmön tuottamasta mukavuudesta. Tuemme kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä alueilla, joilla toimimme ilmastonmuutoksen kestävyyden parantamiseksi. Lahjoitamme aikaamme sekä tuotteita ja palveluita, joilla voimme tehdä eniten hyvää. Osallistumme myös kohdennettuun vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyöhön.

Näitä sitoumuksia mitataan 24:llä suorituskykymittarilla. Lue suorituskykymittareistamme ja edistymisestämme.