24 suorituskykymittaria on jaettu kymmenen sitoumuksemme kesken. Näet ne kaikki täältä.

Ne on harkittu huolellisesti, ja uskomme niiden olevan haastavia, mutta lopulta saavutettavissa. Näytämme ne maailmalle, koska olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen.

Tuotantomme

Sitoumus 1: Päästöt ja energia

KPI 1: Scope 1- ja 2 -päästöt. Olemme ylpeitä siitä, että olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet, joiden vahvistuksen odotamme tapahtuvan vuonna 2023. Tämä on haastava mutta olennainen askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessä.

Sitoumus 2: Resurssitehokkuus ja jätteet

KPI 2: veden ja jätteiden vähentäminen. Arvioimme tällä hetkellä perustoimintamme tuloksia, jotta voimme määrittää tavoitteen vedenkulutuksen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä. Kaatopaikkajätteen määrä nollaan vuoteen 2030 mennessä

KPI 3: Kierrätetyt materiaalit ja pakkaukset. 100 prosenttia pakkauksista kierrätetyistä, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista vuoteen 2030 mennessä

Sitoumus 3: Vastuullinen hankinta

KPI 4: Kestävät materiaalit. Keskeiset materiaalit (teräs, messinki, muovi ja pakkaus) ympäristöä säästävämmistä lähteistä vuoteen 2030 mennessä

KPI 5: Läpinäkyvyys. Jäljitetään kaikkien keskeisten materiaalien (teräs, messinki, muovi ja pakkaus) lähteet vuoteen 2030 mennessä

Ratkaisumme

Sitoumus 4: Ilmastoälykkäät ratkaisut

KPI 6: Ykkösvalinta. Meidät tullaan tuntemaan energiatehokkaiden ratkaisujen ykkösvalintana. Vuonna 2022 paransimme kestävän kehityksen suosittelupistettä +4:stä +8:aan. Tämä on myönteinen alku, mutta olemme kunnianhimoisia ja haluamme asettaa entistä tiukempia tavoitteita vuoteen 2023 mennessä ja siitä eteenpäin

KPI 7: Ympäristöselosteet. Julkaisemme vuoteen 2025 mennessä kaikkien uusien tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristöselosteet.

KPI 8: Ilmastoälykkäät järjestelmät. Lisäämme älykkäiden ja kestävien tuotteidemme myyntiä

Sitoumus 5: Kiertotalous ja käyttöiän päättyminen

KPI 9: Tuotteen käyttöiän päättyminen. Sovellamme kiertotalouteen perustuvia suunnitteluperiaatteita kaikissa uusissa tuotteissa vuoteen 2025 mennessä

KPI 10: Kiertotalouskoulutus. 30 tärkeintä asiakasta koulutetaan kiertotalouden ja kierrätettävyyden periaatteisiin vuoteen 2025 mennessä

KPI 11: Kumppanuudet. Tunnistamme kolme ajatusjohtajuutta tai akateemista kumppanuutta vuoden 2023 loppuun mennessä löytääksemme kestävämpiä ja innovatiivisempia järjestelmiä ja ratkaisuja

KPI 12: Lahjoituspalvelu. Otamme vuoteen 2025 mennessä käyttöön lahjoituspalvelun, jonka avulla kuluttajat voivat lahjoittaa vanhoja mutta toimivia järjestelmiä

Henkilöstömme

Sitoumus 6: Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus

KPI 13: Monimuotoinen yritys. Lisäämme naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä 24 prosentista vuonna 2021 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä

KPI 14: Palkkatasa-arvo. Poistamme palkkaerot siellä missä niitä on olemassa ja varmistamme palkkatasa-arvon vuoteen 2025 mennessä

KPI 15: Kumppanuus. Teemme yhteistyötä asianmukaisten organisaatioiden kanssa, joilla on missio tukea STEM-koulutusta nuorten / naisten / aliedustettujen ryhmien keskuudessa.

KPI 16: Osallistava kulttuuri. Toteutamme täysin syrjimättömän kulttuurin

Sitoumus 7: Sitoutuminen työhön

KPI 17: Työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi. Työntekijöiden suosittelupistemäärämme (eNPS) ja sitouttamismittarien parantaminen vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 paransimme työntekijöiden suosittelupistemäärämme -9:stä -8:aan 

Sitoumus 8: Henkilöstön koulutus

KPI 18: Tulevaisuuden taidot kaupallisiin tehtäviin. Koulutamme 100 prosenttia myynnin ammattilaisista kestäviin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin vuoteen 2025 mennessä

KPI 19: Tulevaisuuden taidot kaikille työntekijöille. Annamme koko henkilöstöllemme mahdollisuuden osallistua asianmukaisiin täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin vuoteen 2030 mennessä

KPI 20: Tulevaisuuden kykyjen valmistelu. Laajennamme oppisopimus- ja harjoittelutarjontaamme koko konsernissa

Sitoumus 9: Terveys ja turvallisuus

KPI 21: Nollatapaturmat. Nolla tapaturmaa koko yrityksessämme

KPI 22: Korruption vastainen koulutus. Varmistamme, että kaikki tarvittavat työntekijät suorittavat korruption vastaisen koulutuksen

Yhteisömme

Sitoumus 10: Yhteisöön sitoutuminen ja koulutus

KPI 23: Mahdollistamme kotien lämmittämisen ja viilennyksen kaikille olosuhteista riippumatta. Käytämme 25 000 (kahdeksan tuntia työntekijää kohden vuodessa) tuntia työntekijöiden aikaa paikallisten yhteisöjen tukemiseen tarjoamalla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille vuoteen 2025 mennessä

KPI 24: Sidosryhmien yhteistyö. Kehitämme suunnitelmia kaikilla markkinoilla tehdäksemme yhteistyötä paikallisten hallitusten ja asiaankuuluvien organisaatioiden kanssa