News
24 huhtikuuta 2024

Purmo Groupin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen marginaali parantui selvästi heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Rakennusmarkkinoiden aktiviteetissa ei ollut nähtävillä merkittäviä parantumisen merkkejä avainmarkkinoillamme. Näimme kuitenkin jatkunutta kasvua radiaattoritilauksissa Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä johtui pääosin varastojen jonkin asteisesta täydentämisestä ja hienoisesta optimismin lisääntymisestä koskien kysynnän elpymistä. Uskomme lähestymistapaamme integroituihin järjestelmiimme ja jatkamme näiden ratkaisuiden edistämistä. Nämä järjestelmät luovat arvoa asentajille ja kestävää elämänlaatua loppukuluttajille.

Koko juttu on luettavissa osoitteessa investors.purmogroup.com