News
13 helmikuuta 2024

Vuoden 2023 viimeinen neljännes oli vahva. Oikaistu käyttökate oli 21,1 miljoonaa euroa, joka parani merkittävästi 30 prosenttia verrattuna vastaavan kauteen viime vuonna. Koko vuoden 2023 oikaistu käyttökate oli 92,3 miljoonaa euroa. Tämä on vahva saavutus vuonna, jolloin näimme heikkoa kysyntää, johtuen pääosin asiakkaidemme varastojen purkamisesta ja markkinoiden sekä avaintuoteryhmiemme korjausliikkeistä. Tulos oli vuoden alussa julkaistun ohjeistuksemme mukainen. Vuoden 2023 aikana koko Purmo Groupin tiimi työskenteli uutterasti marginaalien hallinnan toimenpiteiden osalta, mikä tuli todistettavasti esiin vahvana oikaistun käyttökatemarginaalin parannuksena, joka oli 12,4 prosenttia. Tämä on 2,1 prosentin korotus viime vuoteen nähden. Vuoden 2023 lopussa myös taseemme oli vahvistunut, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,38 (31.12.2022: 2,96). Tämä antaa meille tilaa yrityskauppamahdollisuuksien toteuttamiselle.

Koko juttu löytyy tästä linkistä