News
28 marraskuuta 2023

Osana strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa, Accelerate PG:tä, ja paneeliradiaattorimarkkinoiden ylikapasiteetin seurauksena, Purmo Group käynnisti 11.5.2023 konsultaatioprosessin työntekijöidensä edustajien kanssa aikomuksenaan lopettaa paneeliradiaattoreiden tuotanto sen tehtaalla Zonhovenissa, Belgiassa. 

Purmo Group on 28.11.2023 saanut päätökseen konsultaatioprosessin työntekijöidensä edustajien kanssa. Prosessin loppuunsaattamisen seurauksena yhtiö etenee suunnitelmien mukaisesti koskien tuotantolaitoksen ja kunnossapidon sulkemista Zonhovenissa. Näin ollen 136 työntekijän työsuhde päättyy. Purmo Group Belgia työllisti 226 henkilöä teräksestä valmistettujen paneeliradiaattoreiden valmistuksessa, varastossa ja jakelussa sekä asiakaspalvelu-, myynti- ja tukifunktioissa. 

Lisätietoja on osoitteessa investors.purmogroup.com/fi