News
19 heinäkuuta 2023
Onnistunut marginaalien hallinta haasteellisten markkinaolosuhteiden aikana, Accelerate PG tukee koko vuoden näkymiä

Toisella vuosineljänneksellä näimme matalien volyymien markkinaympäristön sekä jatkuneen heikon markkinasentimentin molemmissa liiketoimintadivisioonissa. Varastotasot jakelukanavissa ovat normalisoituneet, mutta varastojen täydennystä ei ole vielä nähtävissä. Vahvat hinnoittelu- ja kustannustenhallinnan toimenpiteet sekä hyvä kilpailuasemamme tukivat meitä parantamaan marginaaleja molemmissa divisioonissa. Lisäksi raaka-aineiden hinnat kehittyivät suotuisasti neljänneksen aikana.

Accelerate PG -ohjelmamme jatkoi edellä suunnitelmia, mikä lievensi heikon kysynnän vaikutuksia. Ohjelma, joka keskittyy liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman tehokkuuden parantamiseen, tukee taloudellista kehitystämme vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Konsernin liikevaihto laski 26 prosenttia 180,3 miljoonaan euroon, ja oikaistu käyttökate laski 21,2 miljoonaan euroon, laskua 24 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 11,8 prosenttia (11,4 prosenttia edeltävänä vuonna).

Kaikki sijoittajatiedot ovat osoitteessa investors.purmogroup.com