News
28 huhtikuuta 2023

Purmo Group tiedotti päätöksestään irtautua Venäjän liiketoiminnastaan. Purmo Group on tänään sopinut kaiken Venäjän liiketoiminnan, sisältäen kaikki siihen liittyvät varat ja velat, myynnistä IPLS:lle. Kauppa luo kestävän ratkaisun Venäjällä toimiville työntekijöille ja asiakkaille. Transaktion toteutuksen jälkeen Purmo Groupilla ei ole enää lunastusvelkaa liittyen sen Venäjän liiketoimintaan. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Kaupan toteutuminen on riippuvainen valvontaviranomaisen hyväksynnästä Venäjällä, jonka odotetaan saatavan kolmen kuukauden sisällä. Transaktion toteutumisen jälkeen Purmo Groupilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä.

Katso lisätietoja osoitteesta investors.purmogroup.com