News
01 huhtikuuta 2022

Purmo Group on päättänyt luopua liiketoiminnastaan Venäjällä. Tavoitteena on myydä Venäjän liiketoiminta ja järjestäytyneesti siirtää se uudelle omistajalle kansainvälisen ja paikallisen lainsäädännön mukaan, huolehtien samalla henkilöstömme hyvinvoinnista Venäjällä. Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole enää tuotantoa eikä myyntiä Venäjällä.

Kirjanpidollisesti Purmo Group Oyj:n liiketoiminta Venäjällä luokitellaan myytävänä olevaksi omaisuuseräksi kunnes liiketoiminnan luovutus on saatu päätökseen. Liiketoiminta uudelleen arvostetaan käypään arvoon eikä sillä odoteta olevan olennaista vaikutusta konserniin. Lisää tietoa liiketoiminnan luovutussuunnitelman kirjanpidollisista vaikutuksista annetaan myöhemmin.

Ajatuksemme ovat Ukrainassa ja vaadimme konfliktille rauhanomaista päätöstä.

Katso koko pörssitiedote osoitteessa investors.purmogroup.com