News
05 lokakuuta 2022

Purmo Group Oyj julkistaa strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman vahvistaakseen vuonna 2021 lanseeratun strategian toimeenpanoa. Ohjelma pitää sisällään laaja-alaisia strategisia ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman parantamiseen ja tukee tammikuussa 2021 pörssiin listautumisen yhteydessä viestittyjen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista:

  • Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon orgaaninen kasvu. Tämän lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin.
  • Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökate keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
  • Tavoitteena on pitää velkaantuneisuusaste alle kolminkertaisena, laskettuna korollisen nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen nähden jatkuvalla 12 kuukauden jaksolla. 

Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman ajamiseksi, kohdistaakseen resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi yhtiö julkistaa uuden organisaatiorakenteen, joka astuu voimaan 1.1.2023. Uusi organisaatio perustuu kahteen liiketoimintadivisioonaan: Climate Products & Systems ja Climate Solutions.

 

Lue pörssitiedote kokonaisuudessaan: https://investors.purmogroup.com/fi/uutiset/.